Uroczysko Buczyna – zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony pomiędzy Katowicami, Chorzowem i Rudą Śląską. Obejmuje powierzchnię 65,32 ha. Uroczysko Buczyna jest częścią leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Porośnięty jest kwaśną buczyną niżową i związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt oraz z pomnikowymi okazami drzew. Uroczysko Buczyna leży w obrębie nadleśnictwa Katowice, w zlewni rzeki Kłodnicy. Więcej fachowych informacji znajdziecie w przewodniku Stanisława Cabały i Jerzego Zygmunta z 2003 roku: Przyroda Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Buczyna” w Chorzowie. Przewodnik po ścieżce dydaktycznej.

(Kris Rawa)

Uroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko BuczynaUroczysko Buczyna

Reklamy