Ligota (1360 r.) i Panewniki (1580 r.) zanim zostały przyłączone do Katowic, były samodzielnymi gminami powiatu pszczyńskiego. 15 lipca 1924 roku uchwalony został przez Sejm Śląski wniosek o rozszerzenie gminy miejskiej Katowice na podstawie którego Ligota razem z Brynowem została przyłączona do Katowic, tworząc ich nową IV dzielnicę. Natomiast  w związku z likwidacją powiatu katowickiego, od 1 kwietnia 1951 roku gmina Panewniki została zniesiona, a jej obszar włączony do Katowic. Obie byłe gminy, w wyniku podziału administracyjnego Katowic, połączone zostały wraz z Zadolem i tworzą  wspólną od  1997 roku dzielnicę Ligota-Panewniki.

Były ratusz w Panewnikach to budynek przy ulicy Panewnickiej 75, w którym obecnie mieści się Urząd Pocztowy Katowice 19 oraz kilka dzielnicowych organizacji (m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Seniora, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów a także Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych) został oddany do użytku w 1923 roku. Wtedy, w obiekcie przy ulicy Klasztornej 128 mieścił się Urząd Gminny i Urząd Pocztowy Panewnik. Warto wspomnieć, że w  skład tej gminy wchodziły wieś Stary Panewnik oraz kolonie Wymysłów, Kokociniec i utworzony w 1924 r. na terenach wokół klasztora Nowy Panewnik.

[Ciekawostka: nazwa Panewniki zaczęła funkcjonować na mapach dopiero po włączeniu w 1951 roku gminy do Katowic. Bardziej odpowiadała rzeczywistości, gdyż łączyła bowiem dwa pojęcia w jedno].

Ratusz w Ligocie. (poczt. z 1912 r. – Internet)
Gmina ligocka wystawiła przy dzisiejszej ulicy Książęcej i Piotrowickiej wspaniały gmach ratusz, gdzie mieścił się Urząd Gminy do 1924 roku, a potem Komisariat Policji. Po II wojnie światowej w budynku działalność prowadzą placówki związane z  ochroną zdrowia.

Ostatnia sesja ligockiej rady gminnej, tuż przed włączeniem Ligoty do Katowic w 1924 r. Drugi z prawej siedzi Paweł Kocima, po jego prawej stronie – Nepomucen Wielebski, ostatni naczelnik Gminy Ligota. Ze zbioru rodzin Kocimów i Szołtysów

 

(Kris Rawa)

 

Reklamy