Plan przewodnik na miasto Katowice 1939 r. przedstawiającą ul. Szadoka łączącą się z ulicą gminną w Panewniku.
Kolonia Huty Ida (ul. Kijowska)

Kierunek: „Zapomnienie” Przerwana kariera pewnej drogi to artykuł o ulicy Szadoka, który pojawił się na naszej stronie wiele lat temu. Od tego czasu powstało kilka ciekawych pozycji wspominających ową ulicę (m.in. wyd. 2010 r. monografia – Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych czy art. Jana Witaszka: Ligota. Teren, granice i drogi [W:] Ligota, Murcki i inne szkice historyczne – 2008 r.) Często nasuwa się pytanie, jakby to było, gdyby ta droga istniała do dziś. Z pewnością byłaby ona wielkim ułatwieniem dla zmotoryzowanych, skracając dojazd z Kokocińca np. do Śródmieścia Katowic, omijając często zakorkowane centrum Ligoty. Natomiast w połowie XIX wieku odgrywała bardzo istotna rolę. Wybudowana w 1845 roku w Kokocińcu Huta Ida transportowała tą drogą węgiel do swoich pieców z pobliskiej kopalni Szadok położonej w pobliżu Szadockiego Lasu w Panewnikach. Niestety z różnych przyczyn (gł. m.in. ekonomicznych, konkurencyjnych) losy działalności zarówno huty (1845-1862) jak i kopalni (1845-1897) trwały stosunkowo krótko. Trochę szkoda, że nie pozostały po nich jakieś obrazy, fotografie przedstawiające te zakłady w latach swoich największych prosperity.

Betonowe słupki, pozostałości po ul. Szadoka (od strony Kokocińca)

(Kris Rawa)

Reklamy