Wydawnictwa zwarte:

Ochojec Piotrowice / Dariusz Demarczyk, Tomasz Świdergał – Katowice: Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec, 2013 – 11 s., fot.; 24 cm – ISBN: 978-83-935163-8-4

więcej o publikacji: 

Katowice – Przyszłość zaczęła się wczoraj. Opowiadanie fantastyczne / Dariusz Demarczyk. – Katowice : Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2012. – 46 s., il.; 24 cm. – ISBN 978-83-933665-6-5

więcej o książce

Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych / red. Grzegorz Płonka. – Katowice : ŚLĄSK, 2010. – 426 s., il.; 27 cm. – ISBN 978-83-7164-621-8

więcej o monografii

Artykuły:

Zbierając okruchy z przeszłości – Rozmowa z Wojciechem Walterem – kolekcjonerem starych pocztówek, poszukiwaczem i nie tylko… Poszukiwacze 5/2014, s. 63-66

Emocje kształtują oblicze miast/ Dariusz Demarczyk – Śląsk 11/2012, s. 56-58

Moje miasto się zmienia / Dariusz Demarczyk – Śląsk 11/2011, s. 38-39

Ziemia maszyna bez części zamiennych / Dariusz Demarczyk  – AURA nr 2/2007

O ginącej przyrodzie naszych miast na przykładzie Katowic / Dariusz Demarczyk – Przyroda Górnego Śląska, nr 45/2006, s. 10

Drewniana przeszłość Śląska / Dariusz Demarczyk – Gość Niedzielny (Dodatek Katowicki 21 sierpnia 2005) nr 34/706 s. 7

Nie wszyscy możemy mieszkać na obrzeżach lasu / Dariusz Demarczyk – Gazeta Mikołowska

Podróże (rowerowe) kształcą! / Dariusz Demarczyk – Zielona Liga, grudzień 2005, s. 22

Zaskoczony skoczkami z trawy / Dariusz Demarczyk – Gazeta Mikołowska

Reklamy